Luova ajattelu -sanapari herättää monenlaisia tunteita ja assosiaatioita. Toisille se saattaa tuoda mieleen kuvan sormiväreillä tuhrustelemisesta, toisilla taas uusia ja innovatiivisia ideoita pulppuavan propellipään. Luova ajattelu voi olla kaikkea tätä, mutta se on myös paljon yksinkertaisempia asioita. Luovuus on tapa ajatella ja yhdistellä asioita uudella tavalla. Se on myös rohkeutta kysyä miksi, olla utelias ja tehdä kokeiluja ilman varmuutta lopputuloksesta. Luovaa ajattelua voi kehittää ja harjoittaa jokainen, joka asiasta on yhtään kiinnostunut. Menetelmät eivät ole vaikeita toteuttaa eivätkä vaadi esimerkiksi erityisiä taiteellisia taitoja.

Luovan ajattelun suurin este on epäonnistumisen pelko ja jämähtäminen vanhoihin ajatusmalleihin. Olen itse toiminut lähes koko työurani asiantuntijatyössä. Joitakin vuosia sitten heräsin ajatukseen, että työstäni puuttuu jotakin, ja työ tuntui harmaalta. Syy ei ollut työyhteisössä eikä työn sisällössä vaan siinä, että halusin tuottaa itse jotakin, toimia luovasti. Ratkaisu löytyi lopulta omasta menneisyydestäni – päätin lähteä opintovapaalle ja jatkamaan draamakasvatuksen opintojani.

Urasuunnittelu on muutakin kuin parikymppisenä tehty ammatinvalintatesti

Oman urapolun suunnittelu on tietyllä tapaa omaan napaan tuijottelua. Kuka minä olen, mitä osaan –  osaanko mitään, miten tuotteistan osaamiseni, ovatko muut parempia, mitä minä haluan työelämältä, pitäisikö kuitenkin opiskella vähän lisää? Tässä ajatusten ja vaihtoehtojen kaaoksessa on välillä tuskallista rypeä itsekseen. Selkeyttä ja suuntaviivoja on kuitenkin mahdollista hahmotella ja konkretisoida luovan ajattelun sekä prosessimaisesti etenevien työkalujen ja menetelmien avulla. Lisäksi kannattaa hakeutua muiden uraansa miettivien seuraan. Kun kootaan yhteen joukko tällaisia pohdiskelijoita, huomataan nopeasti, että meitä onkin monta samassa veneessä. Uskon, että vertaisoppiminen on yksi avain oman luovan ajattelun kehittämisessä. Se on kykyä kuulla ja kuunnella, ja samalla tulla itse kuulluksi.

Urasuunnittelumalli luovan prosessin keinoin

Urasuunnittelu palvelumuotoilun keinoin eli uramuotoilu (career design) tuo luovan ajattelun osaksi oman uran vaiheittaista suunnittelua ja omannäköisen tulevaisuuden rakentamista. Käytännössä uramuotoilu tarkoittaa oman osaamisen ja uravaihtoehtojen työstämistä hyödyntäen palvelumuotoilun työkaluja sekä oman ajattelun haastamista poispäin perinteisistä kaavoista. Uramuotoilun prosessi vaatii aikaa – pikavoittoja ei ole luvassa. Toisaalta kohtaat sitäkin enemmän uusia oivalluksia!

Itse olen koulutuksissani ja opetuksessa käyttänyt erilaisia luovia menetelmiä. Suosikkejani ovat improvisaatioteatterin hyvin yksinkertaiset, mutta aina yhtä toimivat harjoitukset. Assosiaatioleikit virittävät aivot uusille taajuuksille. Täydellisyyden tavoittelu ja epäonnistumisen pelko ovat saaneet kyytiä mahdottomalta tuntuvien ja naurua tuottavien harjoitusten avulla.

Mitä jos saatavillasi ei juuri nyt ole muiden urapohdiskelijoiden ryhmää tai improvisaatioporukkaa? Ei hätää!

Kokeile näitä urasuunnittelun työkaluja kotona:

  1. Ideoinnin apuna toimii hyvin vanha kunnon mind map -työkalu. Kokeile seuraavalla kerralla tehdä niin, että asetat teemaksi yhden asian, joka sinua pelottaa työnhaussa/urasuunnittelussa. Sitten tee samasta teemasta vahvuuksien mind mapin, käännät pelot ja heikkoudet vahvuuksiksi.
  2. Kokoa itsellesi oma tukijoukko. Se voi koostua entisistä ja nykyisistä kollegoista, ystävistä, harrastuskavereista, perheenjäsenistä. Kysy heiltä miten he näkevät sinut työkaverina tai millaisia vahvuuksia sinulla on. Voit keskustella myös tämän porukan kanssa uusista ura-ajatuksistasi ja pyytää heitä ideoimaan kanssasi.
  3. Tee paljon käsilläsi. Digitalisaation aikana kaiken voisi kyllä tehdä eri laitteilla, mutta ideointi ja uuden työstäminen saattaa sujua helpommin perinteisesti kynän ja paperin avulla. Koita kuvata ajatuksiasi piirtämällä, riittää että osaat tehdä nuolia, palloja, viivoja ja laatikoita. Käytä värejä.
  4. Anna aikaa ajatuksille. Toisilla ajatusten prosessointia edistää liikunta ja ulkoilu, toisilla uni tai jokin tekeminen, joka antaa ajatuksille vapaan tien juosta. Pakottamalla syntyy harvoin hyvää.
  5. Taiteen kokeminen, missä muodossa tahansa.

PS. Miten tämä teksti syntyi?

Kunnon humanistin tavoin ryhdyin tutkimaan erilaisia lähteitä ja artikkeleita, jotka käsittelivät luovuutta, luovaa ajattelua ja luovan ongelmanratkaisun prosessia. Miten paljon muilla onkaan viisasta sanottavaa tästä asiasta. Pohjaton suo! Lopulta jätin tutkimustyön sivuun. Otin vihkon ja värikynät esiin. Luotin siihen, että minulla on ihan riittävästi omakohtaista tietoa asiasta. Tein mindmapin ja hahmottelin pääkohdat. Keskustelin itsekseni. Ja näin teksti lähti rullaamaan.

Riina Virkkunen toimii yrittäjänä, liiketalouden opettajana ja draamapedagogina. Kokeilujen, uteliaisuuden ja lisäkouluttautumisen kautta osaamista on kertynyt niin koulutuksen ja opetuksen, uraohjauksen, palvelumuotoilun, markkinoinnin kuin asiakasjohtamisen kentältä. Uramuotoilun testaaminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen: miten omasta osaamisesta saa rakennettua itsensä näköisen työuran?