Keitä olemme?

Minna Rantama (VTM), Kumouksen yrittäjä

Minna on opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja hallintotiedettä Tampereella sekä maailmanpolitiikkaa ja viestintää Helsingissä. Minna on huomannut että laaja-alaisella tutkinnolla voi tehdä melkein mitä vaan. Aiemmin Minna on mm. ollut töissä Poliisiammattikorkeakoulussa, järjestänyt tapahtumia rauhanjärjestössä, tehnyt vaalikoneita Suomessa ja maailmalla sekä toiminut projektipäällikkönä johtajuuskoulutuksen lanseerauksessa Suomen Partiolaisissa. Monet tärkeimmät opit on kuitenkin kerätty jo opiskeluaikana erilaisissa myyntitehtävissä. Minnalle on intohimon asia että generalistit näkevät koko osaamisensa kirjon ja pystyvät muotoilemaan sen houkuttelevaksi paketiksi erilaisissa työnhakutilanteissa.

Voit kysyä Minnaa puhujaksi tilaisuuteesi tai varata ajatuksia herättävän yksityisluennon esim. työnhakijoille, opiskelijoille tai heitä työnhaussa opastaville ammattilaisille. Ota yhteyttä: minna@kumous.com

Anna-Maria Leogrande (FM), Kumouksen sisältökumppani

Anna-Maria eli Ama mieltää itsensä kulttuurintutkijaksi ja hänen opintotaustansa on kasvatustieteissä sekä alue- ja kulttuurintutkimuksessa. Aman sydäntä lähellä ovat oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset työmarkkinat ja hänen mielestään nykytyömarkkinat eivät yksinkertaisesti toimi reilusti ja läpinäkyvästi. Aman mielestä puhuttaessa työttömyydestä katse tulisi yksilön syyttelyn sijaan kohdistaa rakenteelliselle tasolle. Päivätöikseen Ama edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllisyyttä THL:ssä ja aikaisemmin hän on mm. järjestänyt feministisiä festareita sekä tehnyt edunvalvontaa ammattijärjestössä. Ama on Kumouksessa ystäväsi joka latoo tiskiin enemmän tai vähemmän tiukkaa faktaa suomalaisista työmarkkinoista ja työmarkkinatilanteesta. Ama antaa myös vinkkejä siihen miten selvitä suomalaisessa palvelujärjestelmässä tiukan paikan tullen.